Bâng tải cao su – LK02

Tỉ trọng: kg/m3
Độ dày: tùy sản phẩm mm
Độ dài: 0 m
Chiều rộng: 0 mm
Đường casino spiele kính trong: 0 mm
Chống cháy:
Chống ẩm:
Phạm vi nhiệt độ cho phép sử dụng: